Kopaonik

Kopaonik smestaj.

Turistički centar Kopaonik
kopaonik flora i fauna
 
FOTO GALERIJA
flora i fauna kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik flora
 
FOTO GALERIJA
flora kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik fauna
 
FOTO GALERIJA
fauna kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik flora i fauna
 
FOTO GALERIJA
flora i fauna kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik flora
 
FOTO GALERIJA

Kopaonik flora i fauna

Na Kopaoniku je najrasprostranjenija raskomadana šumsko-pašnjačka zona središnje Srbije. Na višim delovima je četinarska smrčeva i jelova, a po stranama bukova i hrastova šuma. Kopaonik je mesto na kome se mogu naći primerci endemske flore kao što su kopaonička čuvarkuća (Sempervivum kopaonicense Pancic), Pančićeva potočarka (Cardamine Pancicii) i kopaonička ljubičica (Viola kopaonicensis). Od mnogobrojnih životinjskih vrsta najznačajniji su sivi soko (Falco peregrinus), suri orao (Aquila chrysaetos), buljina (Bubo bubo), divlja mačka (Felix silvestris) i srna (Capreolus capreolus).