Kopaonik

Kopaonik smestaj.

Turistički centar Kopaonik

Meteorološka stanica

Meteorološka merenja i osmatranja, beleženje podataka, osnovna obrada i izveštavanja za nacionalnu i međunarodnu razmenu su primarni poslovi Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije. U sklopu sinoptičkih mernih stanica Republičkog Hidrometeorološkog zavoda Srbije radi i meteorološka stanica na Kopaoniku i koja je smeštena na Sunčanoj dolini.

Telefon E-mail Sajt
036/5471-020 office@hidmet.gov.rs office@hidmet.gov.rs