Kopaonik

Kopaonik smestaj.

Turistički centar Kopaonik
kopaonik reljef
 
FOTO GALERIJA
reljef kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik planina
 
FOTO GALERIJA
planina kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik povrsina
 
FOTO GALERIJA
povrsina kopaonik
 
FOTO GALERIJA
kopaonik reljef
 
FOTO GALERIJA

Kopaonik reljef

Najviši deo je prostrana površina Ravni Kopaonik, oko koje se dižu Suvo Rudište sa Pančićevim (Milanovim) vrhom (2017 m) na kome je Pančićev mauzolej, Karaman (1934 m), Gobelja (1834 m) i dr. Jugoistočno od Suvog Rudišta greben Kopaonika je sužen i raščlanjen u niz plastastih uzvišenja: Čardak (1590 m), Šatorica (1750 m) i Oštro koplje (1789 m), između kojih su široke presedline. Sa zapadne strane, od Ibarske magistrale, vode dva puta za Ravni Kopaonik, jedan od Biljanovca uz Jošaničku reku, a drugi od Rudnice; i sa istočne strane od Kruševca i Toplice preko Brzeća. Od Ravnog Kopaonika odvaja se njegov istočni ogranak sa spuštanjem na prevoj Mramor (1140 m), zatim se penje ka Velikoj ogledni (1359 m) i talasastim grebenom Vrata (1072 m), Počar (1163 m) završava sa Javorcem i njegovim vrhom Žurla (869 m), spuštajući se strmo u Jankovu klisuru koja ga odvaja od planine Jastrebac.