Kopaonik

Kopaonik smestaj.

Turistički centar Kopaonik
Kopaonik Ski Skole
 
KOPAONIK SKI ŠKOLE
Podučavanje skijanju na skijalištu mogu da vrše jedino ski instruktori angažovani od strane ski škola koje imaju zaključene ugovore sa JP "Skijališta Srbije" o obavljanju ove delatnosti. Svim licima, koja neovlašćeno vrše usluge podučavanja skijanju na skijalištu kojim upravlja JP "Skijališta Srbije", ski karte za vožnju žičarom će biti privremeno ili trajno oduzimane. Osobe koje koriste usluge obuke skijanju od strane neovlašćenih lica to čine na sopstvenu odgovornos.

Ski škole koje su dobile licencu za obuku skijanja

Avanturija Snow Stars Team MM Ski Sport Ski škola "Kopaonik" Outdoor Sports Sportski centar Raška
069 222 31 23 065 5582 856
065 5582 852
062 88 28 568
069 288 6282
064 641 89 41
064 641 89 42
062 466 515 061 555 0000
info@avanturija.com z.zugic@yahoo.com office@mmskisport.com office.skiskolakopaonik@gmail.com marko.djordjevic@outdoorsports.rs sportskicentarraska@gmail.com
PROCEDURA O PRUŽANJU USLUGA PODUČAVANJA SKIJANJU U SKI CENTRIMA